Lietuvos raštijos muziejus

Dr. Alma Braziūnienė
Skyriaus vedėja
alma.braziunienetinklas.net

Skyriaus funkcijos:

  • rengti muziejaus koncepciją, o ją Bibliotekoje patvirtinus – įgyvendinti;
  • viešinti Lietuvos raštijos muziejuje eksponuojamą dokumentinį paveldą mokslo ir plačiajai visuomenei.