Direkcija

Direktorius
Dr. Sigitas Narbutas
Telefonas (85) 262 9537
El. paštas narbutas@mab.lt

 


Direktoriaus pavaduotoja mokslui
Dr. Rima Cicėnienė
2 aukštas, 26 kamb.
Telefonas (8 5) 262 7929
El. paštas ciceniene@mab.lt

Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams
Vanda Tuguši
2 aukštas, 24 kamb.
Telefonas (8 5) 212 3732
El. paštas tugusi@mab.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tadas Valentukevičius
Telefonas (8 5) 212 3943
El. paštas valentukevicius@mab.lt

Mokslinė sekretorė
Leokadija Kairelienė
2 aukštas, 27 kamb.
Telefonas (8 5) 212 0858
El. paštas kaireliene@mab.lt