Direkcija

Direktorius
dr. Sigitas Narbutas
Telefonas (85) 262 95 37
el. paštas: narbutas@mab.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja mokslui
dr. Rima Cicėnienė
Telefonas (85) 262 79 29
el. paštas: ciceniene@mab.lt

Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams
Vanda Tuguši 
Telefonas (85) 212 37 32
el. paštas: tugusi@mab.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tadas Valentukevičius
Telefonas (85) 212 39 43
el. paštas: valentukevicius@mab.lt

Mokslinė sekretorė
Leokadija Kairelienė
Telefonas (85) 212 08 58
el. paštas: kaireliene@mab.lt