Abonementas

1 aukštas, kabinetas prie rūbinės, telefonas (85) 262 36 78

Darbo laikas:
pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val., vasarą nuo 8.00 iki 17.00 val.
TBA užsakymai priimami pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 16.00.

Abonementu naudotis turi teisę naudojimosi biblioteka taisyklėse išvardinti asmenys.

Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) skoliname dokumentus, kurių neturi biblioteka, iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų.
TBA užsakymai priimami pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 16.00
Galima užsakyti ir paštu, faksu, el. paštu, telefonu. Už gautus leidinius ir straipsnių kopijas moka skaitytojas pagal bibliotekoje patvirtintus mokamų paslaugų įkainius