Vartotojų registracija

1 aukštas, kontrolės postas, telefonas (85) 262 25 46

Vartotojai  registruojami praėjimo kontrolės poste. Registruojantis reikia pateikti:  dokumentinę nuotrauką  ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodyti gyvenamąją vietą (pageidautinas ją patvirtinantis dokumentas). Bibliotekos vartotojo pažymėjimas išduodamas penkeriems metams, kas metai jį pratęsiant. Vartotojo  bilieto išdavimo sąlygos nurodytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse.