Dokumentų išduotis į namus

Dokumentai į namus skolinami Abonemente.

1 aukštas, kabinetas prie rūbinės, telefonas (85) 262 36 78, el. paštas: abonementas@mab.lt

darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val., vasarą nuo 8.00 iki 17.00 val.

Abonementu naudotis turi teisę naudojimosi biblioteka taisyklėse išvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Abonemente vartotojui į namus išduodama iki 20 dokumentų, jeigu nėra apribojimų. Dokumentai į namus išduodami mėnesiui. Naudojimosi knygomis terminą skaitytojas gali pratęsti atnešęs knygas į biblioteką arba internetu. Knygas, išduodamas mėnesiui, galima pratęsti 1 kartą, jeigu to leidinio nelaukia kiti vartotojui.  Į namus neskolinami  šie dokumentai:

  • enciklopedijos, žodynai, žinynai,
  • knygos, išleistos užsienyje,
  • knygos, išleistos iki 1940 m.,
  • serijaliniai leidiniai,
  • didelę paklausą turintys leidiniai,
  • susidėvėję ir restauruoti leidiniai,
  • leidiniai iš Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių  ir skaityklų fondų .