Aštuntojii ekspozicija

2016 m. liepos 18–31 d.

Prūsijos karališkų žemių Brandenburgo valsčiaus pajamų ir išlaidų apyskaitos. 17511752 m. 103 lap.

Rankraštis, vokiečių k.
35,0 x 21,5 cm
Popierius, geležies galo rašalas, kartonas, oda
LMAVB RS, F264-336

Dokumentas saugomas LMA Vrublevskių bibliotekos Mažosios Lietuvos aktų kolekcijoje, 1947 m. gautoje iš LMA Istorijos instituto. Tai Rytprūsių ir Klaipėdos krašto archyviniai dokumentai, kuriuose aptinkama daug lietuviškų vietovardžių ir pavardžių. 

Būklė prieš konservavimą ir restauravimą

Dokumentą sudaro rankraštiniai aktai, įrišti į knygą kartoniniu viršeliu. Viršelio kartonas padengtas melsvu popieriumi. Įrišo kampai ir nugarėlė – iš rudos spalvos odos. Viršelis aplamdytas, purvinas, suterštas ekskrementais, vietomis išplėšti popieriaus fragmentai, briaunose popierius išsitrynęs. Nugarėlės ir kampų oda aptrinta, o kampuose prasitrynusi kiaurai. Dokumento aktų popierius dulkėtas, parudavę pakraščiai ir kampai, pirmieji (1–5) lapai su ryškiais rašalo korozijos požymiais. Lape 3 recto, kur tekstas parašytas didelėmis raidėmis storu  rašalo sluoksniu, atsiradę popieriaus išgraužos. Šių raidžių vidurinė dalis suskilinėjusi ir kai kur iškritusi su popieriumi. Kituose dokumento lapuose rašalo būklė patenkinama.  

Dokumentas buvo saugomas dėžėje su kitais, mikroorganizmų pažeistais, dokumentais.

 Popieriaus pH 4,5–4,7.

Vaizdai prieš konservavimą ir restauravimą

 Atlikti konservavimo ir restauravimo darbai

Dokumentas konservuotas ir restauruotas neardant įrišo.

Viršelis ir dokumento lapai išvalyti kempine Wishab ir trintukais, dezinfekuota 0,4 % Euparen WP50 tirpalu (tirpiklis – etanolis ir vanduo santykiu 7:3). Patenkinamos būklės lapų popierius šarmintas apdorojant kalcio karbonato milteliais. 1–5 lapai  su ryškiais rašalo korozijos požymiais išplauti 90 °C temperatūros vandeniu, po to pašarminti kalcio hidroksido tirpalu (pH ~9). Trūkstamos dokumento aktų popieriaus dalys atkurtos popieriumi Arakaji natur (39 g/m2), o išplyšę viršelio popieriaus vietos užpildytos tonuotu lietu popieriumi. Klijai: 2 % Tylose MH300 ir 5 % kviečių krakmolo kleisterio mišinys (1:1). Trūkstamos odos dalys viršelio nugarėlėje ir kampuose atkurtos priderintos spalvos augalinio išdirbimo oda. Klijai: 3 % Tylose MH300 ir 10 % kviečių krakmolo kleisterio mišinys (1:1). Trupantis rašalas lape 3 recto sutvirtintas padengiant 1 % želatinos tirpalu.

Popieriaus pH 7,7–8,2.

Vaizdai po konservavimo ir restauravimo

Konservavo ir restauravo Bernadeta Sabaliauskaitė 2003 m.

Parodą parengė Birutė Giedraitienė ir Edita Keršulytė
Fotografavo Virginija Valuckienė, Valentina Kulikauskienė
Skaitmenino Vika Petrikaitė