Antanina Juraitė (1924–1992)

Aukščiausios kategorijos restauratorė A. Juraitė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (dabar LMAVB)  dirbo nuo 1981 iki 1992 metų. Restauravimo mokėsi stažuodamasi Maskvoje, Leningrade (dabar Sankt Peterburgas), Tartu. Buvo gera pedagogė – šio amato mokė ir konsultavo kolegas.

A. Juraitė restauravo ypač vertingus ir sudėtingos restauravimo technikos reikalaujančius dokumentus: pergamentus, rankraščius, atlasus, piešinius, senąsias knygas (laikmeną ir įrišus).

Antanina buvo restauruotų darbų vertinimo komisijų narė, dalyvavo kuriant Lietuvos restauratorių atestavimo nuostatus. Su savo restauruotais dokumentais dalyvaudavo įvairiose parodose Lietuvoje ir už jos ribų.

A. Juraitė aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungą.