Direkcijos sveikinimas

Brangieji! Skaičiuodami paskutines 2019-ųjų dienas, įvertiname, kokie mums su Jumis buvo praeinantys metai, ir su šviesiomis mintimis pasitinkame sparčiu žingsniu artėjančius 2020-uosius. Praeinantys metai į Bibliotekos darbų ir pasiekimų kraitę dosniai bėrė įsimintinų įvykių. Reikšmingomis parodomis pagerbėme svarbesnius metų įvykius: Jėzaus Draugijos darbo Lietuvoje pradžios 450-metį, Lietuvos Prezidento institucijos 100-metį ir Baltijos kelio 30-metį. Į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ buvo įtrauktas LMAVB turimas unikalus proginis XVII a. leidinys „Amžinosios šlovės Kapitolijus“ ir pluoštas rankraščių, išsaugojusių neformalios lituanistinės mokyklos, XIX a. veikusios Kretingos bernardinų vienuolyne, atminimą. Retų spaudinių skyriaus darbuotojos surado tris rečiausius inkunabulus: 1471 m. Romoje išspausdintas Johanneso iš Aragono kalbas Sikstui IV ir karaliui Ferdinandui ir 1497 bei 1500 m. Prahoje išspausdintus du nedidelės apimties teisės dokumentus čekų kalba. Bibliotekos vardą užsienyje garsino dokumentai, eksponuoti Magdeburgo kultūros ir istorijos muziejuje surengtoje parodoje „Miestų žavesys: Europos urbanizacija Viduramžiais ir Magdeburgo teisė“ ir kt.

Tuo galime džiaugtis, nes Biblioteka dirbo sudėtingomis sąlygomis. Įsibėgėjusią rekonstrukciją gruodžio mėnesį vainikavo mūro darbų pabaiga, netrukus bus baigtas dengti stogas, o statybininkai pradėjo įrenginėti rekonstruojamo pastato vidų.

Bibliotekos dokumentų fondą per metus papildė 14 tūkst. naujų leidinių, mūsų bendruomenę papildė 450 naujų skaitytojų ir net 11 naujų darbuotojų. Tai – viltingai nuteikiantys skaičiai. Šv. Kalėdų išvakarėse sveikindami Jus ir Jūsų artimuosius, nuoširdžiai linkime visai bendruomenei šviesaus džiaugsmo regint, kaip gražiais darbais virsta prakilnūs sumanymai, tvirto pasitikėjimo savo jėgomis, įkvėpimo gražiems darbams, sveikatos ir tvirtybės per visus ateinančius 2020 metus!

 

Direkcija