Skorinos skaitymai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų tradicija“

2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje surengti Skorinos skaitymai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų tradicija“, kur pranešimą perskaitė ir LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė.

Vilniaus baltarusių klubo „Siabryna“ iniciatyva surengti Skorinos skaitymai – tarptautinė konferencija, dar sykį priminusi jubiliejinius Rusėniškosios Biblijos metus ir baltarusių spaudos pradžią. Renginio metu susirinkusiuosius gražia lietuvių ir baltarusių kalba pasveikino Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius, žodį tarė Baltarusijos ambasados Lietuvoje ministrė-patarėja Liudmila Tatarinovič, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas prof. Domas Kaunas, akademikė prof. Grasilda Blažienė. Tarptautinei konferencijai vadovavo prof. Sergejus Temčinas. Baltarusių, lietuvių ir rusų kalbomis buvo perskaityta dešimt pranešimų, kuriuose nagrinėtas kūrybinis P. Skorinos palikimas, aptartas jo pradėtos leidybinės veiklos tęstinumas, taip pat priminta apie ankstesnių jubiliejų renginius jo gimtajame Polocke. D. Narbutienė savo pranešime „Knygų leidyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.“ kalbiniu, teminiu ir tipologiniu aspektais apibūdino pagrindines knygų leidybos LDK teritorijoje tendencijas po P. Skorinos.

Renginio metu veikė dailininkės iš Minsko Alos Hubarevič tekstilinių darbų ciklo „Pranciškaus Skorinos europiniai keliai“ paroda.

Šie skaitymai lyg ir užbaigia jubiliejinių minėjimų ciklą, į kurį dar šių metų pradžioje įsitraukė LMA Vrublevskių biblioteka, parengusi parodą ir išleidusi gausiai iliustruotą straipsnių rinkinį „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. Simboliška, kad LDK spaudos pradininkas, 1517 m. Prahoje pradėjęs savo švietėjišką misiją, šiandien tampa visų mūsų, gyvenusių ir tebegyvenančių buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, savastimi.

Retų spaudinių skyriaus informacija
Valentinos Kulikauskienės nuotraukos >>>