Tarptautinė mokslinė konferencija Prahoje

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahoje, Karolio universitete, įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“. Joje su pranešimais dalyvavo trys Bibliotekos darbuotojai: direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė.

Šią tarptautinę konferenciją pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ suorganizavo Lietuvos edukologijos universitetas, padedamas baltistų ir lituanistų, dirbančių Vilniaus ir Karolio universitetuose, Lietuvių literatūros ir tautosakos ir Lietuvių kalbos institutuose, Prahos lingvistiniame būrelyje ir dar keliose kitose Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose. Daugiausia dėmesio konferencijos dalyviai skyrė Pranciškui Skorinai ir jo Rusėniškajai Biblijai. Tokiu būdu mokslininkų dėmesio centre atsidūrė vienas iš reikšmingiausių XVI a. Lietuvos autorių, leidusių iki tarptautinio lygmens pakelti lituanistikos objektą ir į konferenciją sukviesti mokslininkus iš Lietuvos ir Čekijos, Vokietijos ir Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos. Renginiui svarumo suteikė trijų valstybių ambasadoriai, atvykę pasveikinti dalyvių: Lietuvos Respublikos – J. E. p. Edvilas Raudonikis, Baltarusijos Respublikos – J. E. p. Valerijus Kurdiukovas ir Latvijos Respublikos – J. E. p. Albertas Sarkanis. Sklandų ir turiningą konferencijos darbą užtikrino LEU darbo grupė ir išradingi, nepailstantys, nuoširdūs Karolio universiteto dėstytojai: doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas, mgr. Geda Montvilaitė, bei jų studentai.

 

Direkcijos informacija
Sigito Narbuto nuotraukos >>>
Daugiau renginio nuotraukų rasite šioje nuorodoje