Lietuvos technikos bibliotekos seminaras

2017 m. spalio 25 d. Lietuvos technikos bibliotekoje vyko seminaras „(Ne)paskutinis bibliotekos jubiliejus: istorijos fragmentai ir ateities vizija“, skirtas bibliotekos 60 metų sukakčiai. LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus mokslo darbuotoja dr. Neringa Markauskaitė savo pranešime pristatė Lietuvos technikos bibliotekos pastatų ansamblio – buvusio Vilniaus jėzuitų noviciato – architektūrą, čia dirbusių tapytojų, skulptorių bei kitų meistrų kūrybą.

Lietuvos technikos bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Arvydas Kažukauskas pranešime aptarė Bibliotekos istoriją ir raidą, sukauptų patentinių dokumentų, mokslo, technikos, ekonomikos, architektūros knygų ir periodinių leidinių fondus. Lietuvos technikos bibliotekos Informacinių paslaugų ir komunikacijos centro vedėja Daiva Kalvaitienė apžvelgė Lietuvos technikos bibliotekos veiklą, taip pat pristatė leidybai paruoštą leidinį, skirtą bibliotekos sukakčiai paminėti. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro vadovė doc. dr. Regina Varnienė-Janssen pranešime aptarė modernios bibliotekos plėtros klausimus, atskleisdama prieinamumo, atvirumo, profesionalumo, inovatyvumo ir bendradarbiavimo aspektus. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Dokumentinių medijų antropologijos katedros vedėjas prof. dr. Arvydas Pacevičius pranešime aptarė buvusią Vilniaus jėzuitų noviciato biblioteką, noviciato knyginį-dokumentinį paveldą ir komunikaciją.

Lietuvos technikos bibliotekos Komunikacijos skyriaus bibliotekininkė ir gidė Asta Šulniuvienė vedė ekskursiją po Lietuvos technikos biblioteką – buvusį Vilniaus jėzuitų noviciatą.

Informaciją rengė Neringa Markauskaitė, LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus mokslo darbuotoja