Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?

Kviečiame registruotis į 2017 m. lapkričio 17 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyksiantį jaunųjų bibliotekininkų mokslinį-praktinį seminarą, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui „Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?“ Seminaro tikslas – aptarti, kaip galėtume prasmingai paminėti Valstybės šimtmečio jubiliejų ir kartu suteikti jauniesiems bibliotekininkams galimybę įgyti patirties rengti pranešimus, pristatyti savo idėjas ir apie jas diskutuoti. Seminarą moderuoti ir mūsų mintis apibendrinti maloniai sutiko Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto prodekanas, prof. dr. Rimvydas Laužikas.

Mokslinio-praktinio seminaro dalyvius kviečiame aptarti šias, su Valstybės šimtmečio minėjimu susijusias temas:

  • Kas yra svarbūs mūsų krašto žmonės ir įvykiai, padėję kurti Lietuvos valstybę? Kas sieja mano biblioteką su Vasario 16-osios įvykiais?
  • Kokie mūsų bibliotekoje saugomi dokumentai yra susiję su Valstybės jubiliejumi? Ką norėtumėm suaktualinti, kuo galėtume sudominti savo lankytojus, padėti jiems prisiliesti prie tarpukario kasdienybės?
  • Kas yra Vasario 16-oji – Lietuvos valstybingumo pradžia ar tąsa?
  • Tarpukario Lietuva – vakarietiškų vertybių valstybė?
  • Tarpukario kasdienybė: ką turėjome, ką praradome, ką susigrąžinome, ko galime pasimokyti?
  • Kokios kitos čia nepaminėtos temos yra aktualios?

Pranešimo objektas galėtų būti ir mokslinis tyrimas, ir edukacijos, parodos ar kitokio renginio idėjos pristatymas (bei įvairios kitos čia nepaminėtos temos). Žodinio pranešimo trukmė – iki 15 min. Laukiami ir su tema susiję stendiniai pranešimai. Seminaro kalbos: žodinių pranešimų – lietuvių, stendinių pranešimų – lietuvių ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kalbos.

Maloniai kviečiame seminare dalyvauti jaunus (iki 36 metų) arba neseniai bibliotekose dirbančius (iki 5 metų) bibliotekininkus. Norinčius dalyvauti seminare kviečiame registruotis užpildant elektroninę formą. Taip pat kviečiame registruotis visus norinčius atvykti klausytojus, kad galėtumėme atsiųsti renginio programą ir išsamesnę informaciją. Registracija vyks iki 2017 m. rugsėjo 10 d.

2018-ais metais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bus organizuojama daugybė įvairių renginių, kuriuose bus prisiminti šios valstybės tėvai – Vasario 16-osios akto signatarai, jų veikla, pats atrastasis nepriklausomybę skelbiantis dokumentas, kiti svarbūs žmonės ir įvykiai. Tačiau modernią Lietuvą kūrė ne tik signatarai, bet ir daugybė kitų šiandieninei visuomenei mažiau žinomų žmonių ir įvykių. Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimui, derėtų prisiminti ir tuos, kurie augino Akto signatarus, buvo šalia, juos rėmė bei padėjo, tęsė jų pradėtus darbus ar jiems priešinosi, diskutavo, ieškojo kitų kelių. Reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į epochinius, bet ir į vietinius įvykius, kurie taip pat padėjo kurtis Lietuvai tokiai, kokią ją matė ir ateities kartoms jos palikimą perdavė Sibiro tremtiniai, partizanai, išeiviai, o galiausiai ir tie, kurie toliau gyveno ir išgyveno okupaciją. Prisiminti šiuos dalykus ir juos padaryti aktualius pirmiausia sau patiems yra kviečiami visi šalies piliečiai, kurie, ieškodami naujų žinių ar norėdami atgaivinti bei pagilinti jau turimas, ateis į Lietuvos bibliotekas. Jų darbuotojams, ypač jauniesiems, tai bus ir iššūkis, ir galimybė. Ką norėsime prisiminti ir ką bei kaip pristatysime savo lankytojams, kokių žinių turėsime įgyti – visi šie klausimai bus svarstomi šiame jauniesiems bibliotekininkams skirtame moksliniame-praktiniame seminare.

Mokslinio-praktinio seminaro globėja – Lietuvos bibliotekininkų draugija.

Kontaktai:
Karolis Tumelis, karolis.tumelismab.lt
Enrika Blikertaitė, enrika.blikertaitemab.lt, tel. (8 5) 262 3669
Agnė Zemkajutė, agne.zemkajutemab.lt, tel. (8 5) 240 4834
Andrius Jurkevičius, andrius.jurkeviciusmab.lt