LMA Vrublevskių bibliotekoje ‒ Nepriklausomybės akto signataro M. Biržiškos anūkės vizitas

2017 m. birželio 14 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje lankėsi iš JAV atvykusi 1918 metų vasario 16-osios  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, profesoriaus, akademiko Mykolo Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė-Leon. Viešnia bendravo su bibliotekos Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. R. Cicėniene, Rankraščių skyriaus vedėja E. Kuliešiene, apžiūrėjo ją dominančius dokumentus.

M. Biržiškos anūkės vizito tikslas Lietuvoje – aptarti galimybes kuo greičiau įvykdyti senelio M. Biržiškos ir jo brolių ‒ prof. bibliografo Vaclovo ir prof. Viktoro Biržiškų ‒ paskutinę testamentinę valią – būti palaidotiems Lietuvoje, Vilniaus Rasų kapinėse. V. Barauskaitė iš JAV atsivežė jau parengtus tokiam prašymui reikalingus dokumentus ir tikisi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bei kitų institucijų tarpininkavimo bei pagalbos įteikiant prašymą LR Vyriausybei. V. Barauskaitę-Leon su Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazja sieja ypatingas ryšys: senelis įkūrė gimnaziją ir jai vadovavo, joje dirbo senelė Bronislava, mokėsi mamytė su seserimi, taip pat dirbo senelio broliai (prof. Vaclovas ‒ gimnazijos bibliotekoje, prof. Viktoras dėstė matematiką).

LMA Vrublevskių bibliotekoje viešnia lankėsi pirmą kartą, domėjosi Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose saugomais su Biržiškų gimine susijusiais dokumentais, nuotraukomis, turėjo galimybę prisiliesti prie mamos atminimų albumo.

LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>