28-oji Baltijos mokslo istorijos konferencija Tartu

2017 m. gegužės 18–20 d. Tartu, Estijoje, vyko 28-oji Baltijos šalių mokslo istorijos konferencija „Rusijos imperijos pasienyje: vokiškasis Tartu universitetas ir jo pirmasis rektorius Georgas Frydrichas Parrot“, kurioje dalyvavo LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja dr. Birutė Railienė, kuri kartu su dr. Jadvyga Olechnovičiene perskaitė pranešimą „Senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės atokvėpis – laikraščio Wiadomosci Brukowe (Grindinio žinios, 1816–1822) rengimas“. Dr. B. Railienė taip pat dalyvavo Baltijos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos asamblėjoje bei žurnalo Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum redaktorių kolegijos posėdyje. Jos dalyvavimą konferencijoje parėmė Estijos mokslų akademija ir LMA Vrublevskių biblioteka.

Konferencija vyko Tartu universiteto mokslo muziejuje, ją surengė Estijos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija. Baltijos mokslo istorijos konferencijos turi gražią tradiciją: kas dveji–treji metai jos vyksta vis kitoje Baltijos šalyje, jas priima ir surengia vis kitos Baltijos šalies mokslo istorijos ir filosofijos asociacija.

Renginyje dalyvavo per 60 dalyvių ir pranešėjų, kurių dauguma atvyko iš Baltijos šalių. Pranešimuose buvo aptartos švietimo epochos aukštojo mokslo raidos Estijoje, Baltijos šalyse, Europoje ypatumai, istorinių asmenybių vaidmuo kuriant humanistinę visuomenę ekonominių ir politinių iššūkių aplinkoje. Buvo perskaityti 7 plenariniai ir 58 kiti pranešimai, veikė 4 sekcijos: „Apšvietos idėjos ir mokslai Europoje“; „Apšvietos epochos filosofinės idėjos“; „Mokslas ir praktika – utilitarizmas ir Apšvieta“; „Mokslo komunikacija ir mokslo politika“.

Konferencijos metu vykusioje asamblėjoje Baltijos mokslo istorikų ir filosofų asociacijos prezidentas prof. Peeteris Murseppas vadovavimą asociacijai perdavė Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijai ir jos prezidentui prof. Juozui Algimantui Krikštopaičiui. Po asamblėjos įvyko mokslo istorijos žurnalo Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum redaktorių kolegijos posėdis, jame buvo aptartas kylantis mokslinis žurnalo prestižas, jo referavimas duomenų bazėje SCOPUS.

Parengė dr. Birutė Railienė