Apsilankymas laikinojoje LMA Vrublevskių bibliotekos saugykloje


2017 m. gegužės 30 d. LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas bei viceprezidentas akad. Domas Kaunas kartu su grupe LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų: direktoriumi dr. Sigitu Narbutu, direktoriaus pavaduotoju ūkiui Tadu Valentukevičiumi, moksline sekretore Leokadija Kaireliene bei Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birute Pilipavičiene, apsilankė Galinės kaime esančiame UAB „Transekspedicija Invest“ sandėlyje, kur įrengta laikinoji LMAVB dokumentų saugykla. Prezidiumo vadovai ir LMAVB darbuotojai susitiko su UAB „Transekspedicija Invest“ direktoriumi Vidmantu Pelėda bei komercijos direktoriumi Audriumi Puskunigiu, vėliau apžiūrėjo laikinąją saugyklą ir įvertino dokumentų saugojimo sąlygas. Akademikai palankiai apibūdino tiek saugyklos būklę, tiek Bibliotekos specialistų atliktą didžiulį darbą pakuojant, į laikiną saugojimo vietą pervežant ir čia sutvarkant atgabentus dokumentus.

 

LMAVB direkcijos informacija

Silvijanos Valatkaitės nuotraukos >>>