Konferencija Pranciškaus Skorinos gimtinėje

2017 m. gegužės 24–25 d. Polocke, Nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus-draustinio rūmuose, įvyko IV Berkovo skaitymai, surengti Baltarusijos NMA Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso bibliotekos ir Rusijos MA FVBMĮ Mokslo ir leidybos centro „Nauka“. Konferencijos metu vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Pranciškus Skorina – asmenybė, veikla, paveldas, dabarties įvaizdžiai“. Renginiuose dalyvavo grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų.

Šie Berkovo skaitymai aprėpė įvairias temas – pranešėjai skyrė dėmesio knygos kultūrai, knygotyros mokslo kaip kompleksinės disciplinos raidai, bibliografijai kaip būdui išsaugoti mokslo bei kultūros paveldą, akademinio mokslo veikėjams ir jų indėliui į knygos kultūrą. Vis dėlto svarbiausia tema buvo pažymėta pirmojo LDK spaustuvininko vardu. Jos pavadinimas – „Pranciškus Skorina – švietėjas, mokslininkas, pirmasis baltarusių ir rytų slavų spaustuvininkas“. Gausūs pranešėjai iš Baltarusijos, Lietuvos, Čekijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos pristatė savo tyrimus apie įvairius LDK spaudos pradininko biografijos, veiklos, spaudinių bei jų recepcijos Vidurio ir Rytų Europoje aspektus. Seminaro metu pranešimus perskaitė dr. Rima Cicėnienė, Andrius Jurkevičius ir dr. Sigitas Narbutas. Padedant LR ambasadai Minske į Polocką buvo atvežta ir konferencijos dienomis eksponuota kilnojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. Ją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojai. Iš Polocko paroda iškeliavo į Minską, kur ji birželio mėnesį bus eksponuojama BNMA Centrinėje mokslinėje J. Kolaso bibliotekoje.

Kultūrinės programos metu konferencijos dalyviai aplankė Baltarusių spaudos muziejų, Šventosios Sofijos katedroje klausėsi vargonų muzikos koncerto, taip pat aplankė Dailės muziejų, Viešpaties Atsimainymo ir šventosios Eufrosinijos Polockietės vienuolyną, ten esančią šventosios palaidojimo vietą Viešpaties Kryžiaus Pakėlimo sobore ir XII a. Viešpaties Atsimainymo cerkvę.

LMA Vrublevskių bibliotekos direkcijos informacija

Iljos Lemeškino ir Sigito Narbuto nuotraukos >>>