Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Juliaus Šalkausko mintys

Žymaus Lietuvos pedagogo, filosofijos mokslų daktaro Stasio Šalkauskio sūnus, fizikos mokslų daktaras Julius Šalkauskas: grožinės literatūros knyga yra vertinga, jei joje jungiasi gili mintis, vaizdas ir estetinė forma.

1. Kokią knygą pavadintumėt vertinga, kur slypi knygos vertė?
Tai priklauso nuo knygos pobūdžio. Grožinės literatūros knyga yra vertinga, jei joje jungiasi gili mintis, vaizdas ir estetinė forma. Vertinga mokslo populiarinimo knyga aiškiai ir suprantamai pateikia svarbiausius mokslo pasiekimus. Mokslinė knyga tiksliai pristato originalių mokslinių tyrimų rezultatus. Knygos vertė priklauso nuo to, kiek ji atitinka tikslui, kuriam ji buvo rašoma.

2. Kokią knygą rekomenduotumėt perskaityti bibliotekos darbuotojams?
Knygą, kurioje populiariai išdėstyti informatikos pagrindai.

3. Ar teko kada knyga pasinaudoti ne pagal jos tiesioginę paskirtį?
Teko ir tenka. Kai man svarbus ne visas knygos turinys, o siekiu išsiaiškinti ar joje paliestas vienas mane dominantis jos aspektas.

4. Ar skaitmeninės knygos – konkurentės spausdintoms?
Skaitmeninės knygos negali pakeisti spausdintų, nes: a) skaitant ilgesnį tekstą kompiuterio ekrane vargsta akys, kas joms kenkia; b) spausdintoje knygoje labai patogu palyginti įvairius teksto fragmentus skirtingose knygos vietose. Rimtai studijuojant knygos turinį tai daryti gan dažnai tenka.

5. Ar kiekviena karta turi savitą ryšį su knyga? Jūsų kartos požiūris į knygą?
Kiekviena karta daugumoje savitą ryšį su knyga turi. Dabartinė jaunoji karta išperka knygas, kuriose vyrauja žudynės, seksas ar fantastiniai nuotykiai. Mano karta (86 m.) knygose ieškojo gilesnės prasmės ar estetinio poveikio.

6. Kokios knygos neskolintumėt net draugui?
Pagal autorius: V. Frankl, prof. St. Šalkauskio raštai, akad. prof. J. Grigo mokslo populiarizacija, V. Mykolaičio poezija, A. de Sent Egziupery.

7. Jūsų biografija – kokio žanro knygos verta?
Parašiau ir išleidau knygą „Prasmės beieškant“, kuriai negalima priskirti vieno žanro. Be autobiografijos elementų ten yra apie Tėvą prof. St. Šalkauskį, mano filosofinių pažiūrų aptarimas, atsiminimai apie žymius asmenis, su kuriais teko bendrauti, apie tautinę kultūrą ir istoriją, mokslo populiarizacija.

8. Kokios šalies autoriai yra mėgstamiausių sąraše?
Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, kurių autorių knygas galiu skaityti originalo kalba.

9. Jeigu pats rašytumėt, apie ką būtų knyga?
Žiūrėk atsakymą į 7–tą klausimą.

10 Kokią knygą skaitote šiuo metu?
Vytauto Narbuto „Tarp gyvenimo ir devono atodangų“ ir John Gribbin „Kosmologia“ (vertimas iš anglų į lenkų k.).