Kas šiandien žinotina apie Pranciškų Skoriną?

2017 m. gegužės 11 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, vyko prof. habil. dr. Sergejaus Temčino paskaita „Kas šiandien žinotina apie Pranciškų Skoriną?“

Rusėnas Pranciškus Skorina (*prieš 1490 Polocke – †prieš 1552-01-29 Prahoje) buvo pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (ir visų rytų slavų) knygų leidėjas, vertėjas, rašytojas ir liturginis poetas, švietėjas humanistas ir mokslininkas (medikas ir botanikas). 2017 m. Europa mini reikšmingą jubiliejų: 500-ąsias Pranciškaus Skorinos Prahoje išspausdintos rusėniškos Biblijos metines.

Įdomu tai, kad apie 1520 m. Skorina persikėlė į Vilnių, kur vyriausiojo burmistro Jokūbo Babičiaus namuose įsteigė pirmąją spaustuvę LDK. Vilniuje apie 1522 m. jis išleido „Mažąją kelionių knygelę“, kurią sudarė Psalmynas su liturginių tekstų priedais, o 1525 m. – „Apaštalų darbus ir laiškus“, t. y. vieną Naujojo Testamento dalį. Tuo metu Skorina ėjo Vilniaus katalikų vyskupo Jono iš Lietuvos kunigaikščių asmeninio gydytojo ir sekretoriaus pareigas.

Paskaitoje aptarti svarbiausi žinotini dalykai apie jo asmenį ir kūrybą: gyvenimo etapai, etninė ir konfesinė priklausomybė, proziniai ir poetiniai kūriniai, leidinių turinys ir kalba, spaudos kultūra ir meninė puošyba. Jo gyvenimas ir kūryba atskleidė mums tuometinėje Lietuvos valstybėje ir už jos ribų vykusią įvairių kultūrų ir tradicijų sąveiką.

Po paskaitų Vrublevskių bibliotekoje norintieji pratęsė ekskursiją Valdovų rūmų muziejuje ir gyvai susipažino su gegužę iš Baltarusijos atvežtais eksponatais: viena pirmųjų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje spausdintų knygų – 1522 m. Vilniuje P. Skorinos pasirodžiusia „Mažąja kelionių knygele“ bei 1517 m. rugsėjo 10 d. Prahoje išleista „Jobo knyga“. Jos parašytos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėnų kalba. 

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>

Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė