Tarptautinė konferencija Kijeve SCDA17

2017 m. kovo 29‒30 d. LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Audrė Trumpienė lankėsi Ukrainoje,  Nacionalinio universiteto „Kijevo Mohylos akademija“ mokslinės bibliotekos organizuotoje 5-ojoje konferencijoje Scientific communication in the digital age. Dvi dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, leidyklų ir duomenų bazių atstovai iš „Clarivative Analytics“, „Scopus“, „EBSCO“, „De Gruyter“. A. Trumpienė perskaitė pranešimą Bibliometric analysis of open Access publications of Vilnius Research Centers in Web of Science.

Pagrindiniai konferencijoje svarstyti klausimai: kaip Ukrainos universitetuose geriau taikyti mokslometrijos ir bibliometrijos metodus, mokslo vertinimo sistemos ypatumai, akademinių žurnalų leidybos problemos, duomenų bazių poreikis, nacionalinės duomenų talpyklos kūrimas, bibliotekų paslaugos mokslininkams ir tyrėjams. Prieigą prie Web of Science duomenų bazės Ukrainoje šiuo metu turi 75 universitetai ir moksliniai institutai, įsteigti 2 mokslometrijos kompetencijos centrai. Pranešėjas iš Baltarusijos duomenų bazių poreikį pagrindė piratinės duomenų bazės Sci-Hub panauda ir skaitymo statistika. Ypač daug diskusijų kilo dėl Google Scholar, kaip įrankio mokslinei veiklai „deklaruoti“, ‒ tai buvo pristatyta kaip vienos bibliotekos taikoma patirtis.

Kijevo Mohylos mokslinė biblioteka aptarnauja mokslininkus, dėstytojus, studentus. Jos teikiamos visai mokslo bendruomenei būtinos paslaugos: informacinis aptarnavimas, mokslometrija – žurnalų vertinimo rodikliai, pagalba publikuojantis, duomenų talpyklos. Buvo įdomu ir naudinga susipažinti su kolegų patirtimi, o ekskursijoje pamatyti bibliotekos Retų spaudinių skyrių.