Vilniaus miesto savivaldai 630

2017 m. kovo 21 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje lankėsi Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius su atstovais iš savivaldybės ir domėjosi Bibliotekoje saugomais miestui itin svarbiais dokumentais. Su svečiais bendravo Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas ir Rankraščių skyriaus darbuotojai Erika Kuliešienė ir Andrius Jurkevičius.

Šiais metais Vilnius  mini gražią 630 metų sukaktį. Ta proga miesto meras domėjosi ankstyviausiomis išlikusiomis miesto privilegijomis, šiuo metu saugomomis LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje. Seniausia išlikusia laikoma Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija, kuria Vilniaus miestui naujai suteikiama Magdeburgo (savivaldos) teisė pagal Krokuvos miesto pavyzdį (1432 m. rugsėjo 27, Trakai). Svečiai iš savivaldybės apžiūrėjo aštuonias privilegijas, suteiktas miestui skirtingų valdovų. Per keletą šimtmečių susidarė nemažas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių duotų raštų miestui skaičius. Dėl įvairių istorinių aplinkybių iki mūsų dienų privilegijų išliko labai nedaug.

XIV a. pabaigoje Lietuvai priėmus krikštą, miestams imtos teikti vadinamosios magdeburginės privilegijos. Privilegijos miestui – tai dokumentai, sąlygojantys ir užtikrinantys europietiško savivaldžio miesto su visais būtinais požymiais: miesto savivalda, miesto teise, asmeninėmis miestiečių laisvėmis bei pareigomis, daliniu teisiniu ir ekonominiu imunitetu, susikūrimą. 1387 m. kovo 22 dieną kunigaikštis Jogaila Vilniui suteikė pirmąją privilegiją (iki mūsų dienų ši privilegija neišliko).

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>