2% pajamų mokesčio Bibliotekai

Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą, kurią suteikėte mūsų organizacijai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos.  
Už 2015 m. gautas lėšas (1657,26 €) darbuotojams buvo nupirkti 6 nauji kompiuterių sisteminiai blokai.

Kviečiame Jus, Jūsų šeimos narius, draugus ir pažįstamus ir šiemet 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti Bibliotekai.

Paramą galite skirti dviem būdais:

1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina.

 (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2016
 (!) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔
 (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
 (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191379828
 (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00 
      E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2020 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus

2. Užpildant FR0512formą ranka (neužmirškite pasirašyti) ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai. Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją. 

Jeigu kyla klausimų dėl 2% paramos skyrimo, prašome susisiekti su Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams Vanda Tuguši: tugusi@mab.lt, tel. nr. (85) 212 37 32 

2% paramą galima skirti iki gegužės 1 d.