2016 metais konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra

2017 m. sausio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2016 metais konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra. Peržiūroje dalyvavo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėnienė, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, Retų spaudinių vyresnioji bibliografė Violeta Radvilienė ir šio skyriaus Senosios periodikos sektoriaus vadovė Aida Grybienė, Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Pilipavičienė bei savo darbus pristatę Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojai.

Peržiūrai buvo pateikti per metus konservuoti bei restauruoti rankraščiai, spausdintos ir rankraštinės knygos, pergamentai, grafikos darbai, laikraščių komplektai ir kiti dokumentai. 2016 m. iš viso konservuoti ir restauruoti 63 įvairios apimties dokumentai iš Bibliotekos fondų. Tarp jų:

Pranciškaus Skorinos Prahoje leistos Rusėnų Biblijos 18-oji knyga (1519; LMAVB RSS R-16/1);

Rankraščių rinkinys: karališkosios privilegijos, privatūs raštai, dekretai, pardavimo dokumentai ir kt. (XVI a.; LMAVB RS F16-202/1);

Tetraevangelija [Nobelio evangelija] (1520; LMAVB RS F19-35);

Įvairūs Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto III Vazos raštai, parašyti ant pergamento ir popieriaus (1590–1611). 

Sausio 24 d. peržiūrai pateiktų dokumentų parodą aplankė Bibliotekos skaitytojai ir kolegos iš skyrių.

Parengė Birutė Giedraitienė
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės