Bibliotekoje išleista literatūros rodyklė „Jūratė Stauskaitė. Esu“

Jūratė Stauskaitė – dailininkė, pedagogė, publicistė – viena ryškiausių šalies menininkių, Lietuvos nepriklausomybę pasitikusi pačioje savo asmeninės ir kūrybinės brandos viršūnėje. Svarus dailininkės indėlis į šalies kultūrą ir švietimą yra pastebėtas ir įvertintas: 2001 m. Jūratei Stauskaitei įteikta Vilniaus miesto Šv. Kristoforo statulėlė, 2008 m. – Kultūros ministerijos premija už geriausius metų projektus, parengtus vaikams ir jaunimui, 2011 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius, tais pačiais metais – Vyriausybės kultūros ir meno premija, 2016 m. paskirtas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Savo darbus menininkė eksponuoja Lietuvoje ir užsienio šalyse, surengė per 70 personalinių parodų, dalyvauja tarptautinėse grafikos parodose. Ji įkūrė pirmąją privačią dailės mokyklą (dabar – Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla) bei Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galeriją (kartu su Vilniaus miesto savivaldybe).

Šis leidinys – tai Lietuvos kultūros tarybos remtas projektas. Bibliografijos rodyklė apima jos meninės, kultūrinės, publicistinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį nuo 1965 iki 2016 m. Leidinyje suregistruoti dailininkės rašto (knygos, straipsniai, pokalbiai) bei dailės darbai (grafika, piešiniai, akvarelė, tapyba, scenografija, ekslibrisai, knygų iliustracijos), parodų katalogai, reprodukcijos spaudoje ir gausi literatūra apie Jūratę Stauskaitę.

Knygoje spausdinami kolegų straipsniai apie menininkės kūrybą bei jos pačios dailės kritikos ir eseistiniai rašiniai. Dailininkė aprašo savo autobiografiją, paįvairindama straipsnį asmeninėmis nuotraukomis. Pateiktos svarbiausios gyvenimo datos, dailės darbų parodų sąrašas. Knygoje įtrauktos svarbiausios kūrinių reprodukcijos.

 Šis leidinys supažindina visuomenę su grafikės, dailės mokyklos vadovės, vadovėlių sudarytojos ir bendraautorės, kultūrologinių straipsnių ir esė autorės, televizijos laidų vedėjos, daugelio idėjų ir renginių apipavidalintojos veikla. Literatūros rodyklė bus pristatyta knygų mugėje, o šiuo metu ją galima įsigyti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Parengė Bronislava Kisielienė