Projekto „Knygų įrišų kultūra XV–XVIII a. LDK teritorijoje“ 1-as etapas

2016 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įgyvendintas projekto „Knygų įrišų kultūra XV–XVIII a. LDK teritorijoje“ 1-as etapas.

Ištyrus LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde saugomus Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidinių įrišus, sukaupti vertingi duomenys. Jie paskelbti LMAVB DSpace atviro kodo informacinėje sistemoje – LMAVB elektroniniame archyve, kuriame saugomi skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai, elektroniniai bibliotekos leidiniai bei kiti elektroniniai šaltiniai. Šio įrišų rinkinio paskirtis – sudaryti sąlygas tirti LDK teritorijoje spausdintų knygų įrišų kultūrą ir raidą. Į duomenų bazę įtraukti visi Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidiniai (nepriklausomai nuo įrišo sukūrimo laikotarpio), saugomi LMAVB. Rinkinį sudaro daugiau kaip 280 dokumentų.

Paieška atliekama LMAVB Skaitmeninio archyvo rinkinyje „Dokumentų medžiagų ir įrišų tyrimai“. Archyve paskelbti šie duomenys: fotografijų, frotažo ir odos merėjos optinės mikroskopijos vaizdai ir išsamus leidinio bibliografinis aprašas, papildytas knygos įrišo duomenimis.

Knygų įrišų duomenys susisteminti, paieška susieta su leidinio duomenimis (leidimo data, leidinio autoriumi ir kt. rengėjais (leidykla ar spaustuve), antrašte ir įrišo duomenų dalykinėmis rubrikomis (33 pozicijos). Dalykinių rubrikų susistemintos sritys: knygų formatas, viršelio struktūra, įrišo medžiagos, viršelio antraštiniai duomenys, dekoro technikos.

Vykdant projektą, LMAVB įsigijo įrangą EPSON Expression 11000XL Pro Scanner A3, kuri pasižymi skaitmenintų vaizdų aukštos kokybės rezoliucija, pritaikyta fiksuoti lakštinių dokumentų reljefinius paviršius bei nespalvotus vaizdus. Skaitmeniniai frotažo vaizdai praplečia knygų dekoro tyrimų galimybes.

Šis tęstinis projektas suteiks galimybę išplėsti Lietuvos knygos kultūros paveldo skaitmeninio turinio prieigos, tyrimų, plėtros ir saugojimo strategijos ribas, pateikiant objektyvią ir patikimą informaciją, atkreipiant dėmesį į knygos įrišą kaip tapatumo paieškos šaltinį. 

Projekto vadovė Gražina Smaliukienė

Projekto partneriai ir remėjai: