Miela ir brangi LMA Vrublevskių bendruomene!

Veikiai sutiksime Šventas Kalėdas ir atversime pirmą Naujųjų 2017-ųjų kalendoriaus lapelį. 2016-ieji virs praeitimi mūsų artimiesiems, o mums jie taps svarbia Bibliotekos istorijos data. Pavasarį pasirašę sutartis dėl laikinųjų saugyklų ir rekonstrukcijos, per vasarą ir rudenį sėkmingai perkėlėme knygų fondą, o avarinės būklės saugyklas perdavėme statybininkams. Prasidėjo rekonstrukcijos darbai, ir mūsų darbo sąlygos smarkiai pasikeitė. Būta mažesnių, būta ir didesnių bėdų, tačiau netgi jų akivaizdoje gebėjome susitelkti, nepraradome ryžto siekti užsibrėžto tikslo ir toliau atkakliai darbavomės kiekvienas savo bare. Biblioteka nė valandai neužsidarė, ir dėl to turime didžiuotis – pasiekėme savo! Numanau, kad ir skaitytojai šitai pastebėjo ir įvertino. Iš jų nesulaukėme skaudesnių priekaištų – dažniau gyvo domėjimosi, kaip sekasi, kada vėl dirbsime taip, kaip buvo pratę mus regėti anksčiau. Už tai jiems turime nuoširdžiai padėkoti!

Mūsų Biblioteka yra ir bus viena iš svarbiausių Lietuvai atminties institucijų. Po rekonstrukcijos mes galėsime dirbti kur kas našiau, įdomiau, naudingiau ir įvairiau, nei tai darėme anksčiau ar darome dabar. Tegul šviesios tokios ateities viltys lydi visą mūsų bendruomenę – visus darbuotojus, skaitytojus ir Bibliotekos bičiulius! Kantrybės ir atkaklumo, sveikatos ir tvirtybės, įkvėpimo, kūrybiškumo ir džiaugsmo regint, kaip įsikūnija gražiausi mūsų su Jumis sumanymai!

 

Direkcija