Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus veiklos sukaktis

2016 m. lapkričio 30 d. vyko renginys, skirtas LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų veiklos sukakčiai paminėti.

Šia proga Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje buvo surengtas seminaras, kuriame dalyvavo gausus restauratorių bei paveldo tyrinėjimo specialistų būrys. Sveikinimo žodį tarė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Seminare perskaitytuose pranešimuose buvo aptartos aktualios istorinio ir kultūrinio paveldo konservavimo ir restauravimo temos. Pirmojo pranešimo autorė, LMA Vrublevskių bibliotekos restauratorė Rima Maigienė, pasidalino mintimis iš savo 36 metų darbo dokumentų restauratore patirties. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos restauratorė Kristina Lukoševičienė papasakojo apie knygų viršelių dengiamosios medžiagos restauravimą. Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriaus vedėja Tatjana Timčenko savo pranešime aptarė tarpinstitucinio bendradarbiavimo aktualumą restauratorių darbe. Pergamento restauravimo ekspertė Dalia Jonynaitė iš Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro perskaitė pranešimą Pergamento paraštės, o jos kolega Paulius Zovė apžvelgė paveikslų rėminimo problemas, su kuriomis susiduria parodų ekspozicijų rengėjai ir kurias po eksponavimo tenka spręsti restauratoriams. Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centro Popieriaus grupės vadovas Algis Blažys savo pranešime nagrinėjo labai aktualią restauruojamų objektų fotodokumentavimo ir gautų vaizdų archyvo kūrimo temą. Lietuvos valstybės centrinio archyvo Dokumentų restauravimo skyriaus vedėja Danguolė Šlaustienė apžvelgė dokumentų, ilgus metus išbuvusių ypač nepalankiose sąlygose, kelią į restauratorių dirbtuvę.

Seminare buvo pristatyti 2016 metais LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vykdyti projektai: Knygų įrišų kultūra XV–XVIII a. LDK teritorijoje (vadovė Gražina Smaliukienė) ir Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis (vadovė Birutė Giedraitienė). 

Po pertraukos renginys buvo tęsiamas LMA Vrublevskių bibliotekoje. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, tarusi sveikinimo žodį, pakvietė savo mintimis pasidalinti prie Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus kūrimo ištakų buvusį ilgametį Bibliotekos direktorių dr. Juozą Marcinkevičių, pirmąją skyriaus vadovę Leokadiją Kairelienę, dvidešimt metų skyriui vadovavusią Dalę Daukšienę ir dabartinę skyriaus vedėją Birutę Giedraitienę. Už glaudų ir dalykišką bendradarbiavimą daug šiltų sveikinimo ir padėkos žodžių tarė Bibliotekos kolegos ir svečiai.

Vieno eksponato parodoje buvo pristatyta paskutinė ciklo, skirto Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų veiklos sukakčiai paminėti, ekspozicija. Virtuali visos parodos versija >>> 

Parengė Birutė Giedraitienė

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>