Studentų praktiniai užsiėmimai Bibliotekoje

2016 m. gruodžio 7 d. LMA Vrublevskių bibliotekos Bibliografijos leidinių skaitykloje vyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų praktinis užsiėmimas. Šių užsiėmimų tikslas – išmokti skaityti ir transkribuoti LDK rusėniškus rankraštinius dokumentus, įgyti pirmuosius praktinio darbo įgūdžius. Universitete studentai mokosi skaityti rusėniškus LDK šaltinius, juos versti, komentuoti. Jie skaito ir paleografiškai analizuoja XV–XVII a. LDK dokumentus, studijuoja datavimo sistemas. Užsiėmimuose Bibliotekoje dalyvavo antro kurso bakalauro studentai, pasirinkę studijų modulį „LDK kalbos ir jų paleografija“. Šis modulis yra privalomas studijuojantiems medievistiką. Modulio tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių savarankiškai skaityti ir suprasti LDK lotyniškuosius ir rusėniškuosius šaltinius. Universiteto auditorijoje su studentais dirba doc. dr. Stanislovas Pamerneckis, o praktinius užsiėmimus skirtingose institucijose veda doktorantė Vita Diemantaitė. Studentų grupė jau antrą kartą lankėsi LMA Vrublevskių bibliotekoje, kurios rankraščių fonduose gausu užsiėmimams reikalingų dokumentų. 

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius
Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>