JAV mokslo istorikų konferencijoje

2016 m. lapkričio 3–6 dienomis Atlantoje (JAV) dr. Birutė Railienė dalyvavo tarptautinio mokslo istorijos bibliografijos žurnalo IsisCB patariamosios redaktorių kolegijos posėdyje bei JAV mokslo istorikų metinėje konferencijoje. Sekcijoje Bibliotekos ir mokslo istorija XXI amžiuje dr. B. Railienė perskaitė pranešimą apie mokslo istorijos bibliografines duomenų bazes Baltijos šalyse (Bibliographical Data Sources for History of Science in Baltic Countries).

IsisCB patariamosios redaktorių kolegijos posėdyje dr. B. Railienė atstovavo ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos mokslo istorikus. Šioje redaktorių kolegijoje ji dalyvauja nuo 2013 m., atstovauja Lietuvos mokslo istorikų bendruomenę. Pagrindiniai svarstyti klausimai: bibliografinės medžiagos išsamumas, siekiant apimti kuo platesnę tiek geografinę, tiek mokslo šakų erdvę; techninės galimybės įtraukti įvairių duomenų bazių įrašus; leidinio finansavimas prenumeratoriai gauna ne tik prieigą prie bibliografinės medžiagos, tačiau ir popierinį žurnalo egzempliorių). Portalo IsisCB administracija atsižvelgė į Lietuvos mokslo istorikų rekomendacijas dėl bibliometrinių duomenų svarbos socialinių struktūrų moksle tyrimuose ir sukūrė paieškos pagal disertacijos vadovą galimybę. Posėdyje dar kartą buvo aptarta galimybė kurti kuo lankstesnį disertacijų duomenų paieškos instrumentą, jį taikyti įvairių šalių disertacijų paveldo tyrimuose.

Pranešime dr. B. Railienė pristatė Baltijos šalių bibliografines duomenų bazes, šių šalių mokslo istorikų draugijų bendradarbiavimą, taip pat ilgametę Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos bibliometrinę patirtį tyrinėjant Lietuvos tyrėjų disertacijų srautą. Pranešime buvo pabrėžta, kad mokslo istoriją Lietuvoje didžia dalimi remia ir palaiko Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, taip pat Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos mokslų akademija. Konferencijos programos adresas: http://hssonline.org/wp-content/uploads/2014/07/2016-HSS-Preliminary-Program.pdf

Konferencijos metu vyko humanitarų ir technologų „stovykla“, kurioje buvo galima pagilinti praktinius įgūdžius įvairių informacinių technologijų srityje, atrasti sprendimų tradiciniams bibliotekų procesams optimizuoti, pavyzdžiui, praktiškai išbandyti bibliografinių įrašų valdymo programą ZOTERO.

Konferencijos metu veikė akademinių leidyklų paroda, kurioje dalyvavo 25 JAV, Jungtinės Karalystės ir Kanados leidyklos. Deja, jų siūloma gausi mokslo istorijos literatūra, žurnalai Lietuvos bibliotekoms sunkiai prieinama. Po konferencijos buvo suorganizuota ekskursija į buvusio JAV prezidento Džimio Karterio (Jimmy Carter, g. 1924) muziejų ir biblioteką.

Galimybę dalyvauti JAV mokslo istorikų renginiuose parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka.

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukos Benjamino Grosso