Lietuvos išeivijos dovanos LMA Vrublevskių bibliotekai

LMA Vrublevskių bibliotekos fondai pasipildė knygomis, žurnalais ir dokumentais, liudijančiais lietuvių bendruomenės Australijoje veiklą. Šias dovanas perdavė kultūrininkas Vytautas Jonas Juška, ilgametis Australijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, aktyviai dalyvavęs lietuvių kultūriniame ir politiniame gyvenime. 2011 m. grįžęs į Lietuvą, V. J. Juška puikiai supranta išeivijos kultūrinio paveldo grąžinimo lietuvių tautai svarbą ir dalijasi savo asmeniniais archyvais. Bibliotekai dovanotas kompaktinis diskas, kuriame pateikta baltistikos studijų Australijoje medžiaga, kurių pradžia – lietuvių, latvių ir estų organizuoti seminarai Sidnėjuje. Užsiėmimus vedė ne tik Baltijos šalių akademinis jaunimas, bet ir Australijos dėstytojai. Baltistikos seminarus aktyviai rėmė Makvorio (Macquarie) universitetas. Tai vėliau paskatino ir Baltistikos studijų progreso asociacijos Amerikoje (AABS) skyriaus įkūrimą Australijoje. Viena iš dovanotų knygų parengta remiantis V. J. Juškos sesers Aldonos Juškaitės apgintu diplominiu darbu. Joje apžvelgiama lietuviškos spaudos sklaida Australijos bibliotekose. Dovanoti leidiniai ir dokumentai – puikus informacijos šaltinis besidomintiems baltistikos studijomis ir tyrimais pasaulyje.

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius