Apie iškilias istorines asmenybes ir jų darbus TV laidų cikle „Pamiršti vardai“

Pristatomas Ingos Berulienės ir Justino Lingio tęstinis TV laidų ciklas „Pamiršti vardai“. 2016 metais sukurtose laidose pasakojama apie iškiliausias XVIIXIX a. istorines asmenybes, jų darbus ir nuopelnus Lietuvos mokslo, kultūros ir istorijos raidai. Pirmoji laida skirta Lietuvos istorikui, jėzuitui, teologui ir filosofui, Vilniaus universiteto profesoriui Albertui Kojalavičiui-Vijūkui. Jo parengta pirmoji spausdinta Lietuvos istorija tapo svarbiausių žinių apie Lietuvą šaltiniu kitų kraštų istorikams ir geografams. Laidoje pristatomi du svarbiausi, iki šių dienų  savo aktualumo nepraradę Alberto Kojalavičiaus-Vijūko veikalai, taip pat demonstruojami dokumentai iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų. Laidoje dalyvauja LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas, VU Istorijos fakulteto prof. dr. Alfredas Bumblauskas.

Informaciją parengė Komunikacijos skyrius