Stažuotė ir konferencija Prahoje

2016 m. rugsėjo 14–24 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus darbuotojos dr. Giedrė Miknienė ir dr. Birutė Railienė pagal Lietuvos ir Čekijos mokslų akademijų tarptautinio bendradarbiavimo sutartį stažavo Čekijos mokslų akademijos bibliotekoje ir dalyvavo 7-ojoje tarptautinėje Europos mokslo istorijos draugijos konferencijoje. Stažuotojos turėjo galimybę susipažinti su Čekijos mokslų akademijos bibliotekos struktūra, veikla, vykdomais tyrimais, teikiamomis paslaugomis. Susitikimuose su bibliotekos darbuotojais domėtasi XVI–XVIII a. Čekijoje leistų knygų katalogų ir studijų, Čekijos MA publikacijų elektroninės talpyklos (http://www.library.sk/arl-cav/en/expanded-search/) rengimo darbais, bibliotekoje vykdomais bibliometriniais tyrimais.

Dalis stažuotės laiko buvo skirta susitikimams su kitų Prahos bibliotekų (Technikos istorijos muziejaus bibliotekos, Nacionalinės technikos bibliotekos) bei Čekijos MA padalinių (Istorijos instituto, Mokslo istorijos centro) darbuotojais.

Stažuotės metu ieškota medžiagos LMA Vrublevskių bibliotekoje rengiamai Jono Basanavičiaus bibliografijos rodyklei. Informacija rinkta XIX–XX a. Čekijos spaudos skaitmeninėje bibliotekoje Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do), Čekijos nacionalinėje bibliotekoje ir jos padalinyje Slavų bibliotekoje, Nacionalinio muziejaus bibliotekoje, Karolio universiteto Filosofijos fakulteto Jano Palacho bibliotekoje. Apie J. Basanavičiaus darbus ir jų skelbimą čekų spaudoje daug vertingos informacijos suteikė Karolio universiteto Filosofijos fakulteto docentas dr. Ilja Lemeškinas.

Susitikimų metu kolegos iš Prahos atminties institucijų LMA Vrublevskių bibliotekai dovanojo daug vertingų knygų – straipsnių rinkinių, informacinių, bibliografinių, tęstinių leidinių.

Likusį stažuotės laiką (rugsėjo 22–24 d.) G. Miknienė ir B. Railienė dalyvavo 7-ojoje tarptautinėje Europos mokslo istorijos draugijos konferencijoje. B. Railienė buvo viena iš simpoziumo „Prozopografija ir mokslo istorija skaitmeninio tinklo aplinkoje: teoriniai, metodologiniai ir technologiniai sprendimai“ organizatorių ir pirmininkaujančiųjų. Šiame simpoziume G. Miknienė ir B. Railienė perskaitė pranešimą „Bibliografiniai disertacijų duomenys – prozopografijos šaltinis mokslinių bendruomenių Lietuvoje tyrimui“, kuriame pristatė ilgametę bibliotekoje vykdytų bibliometrinių ir disertacijų metaduomenų tyrimo patirtį.

Pirmoji Europos mokslo istorijos draugijos konferencija įvyko 2004 m., kitas buvo numatyta organizuoti kas dveji metai. Šių metų konferencija, pavadinta „Mokslas ir jėga, mokslas kaip jėga“, siekė atkreipti dėmesį į mokslo ir jo kūrėjų nuopelnus, mokslininko pasišventimą stiprinti ir garsinti savo šalį. Organizatoriai kvietė rengti ne tik biografinius ir istorinius aprašomuosius pranešimus, bet ir pristatyti tarpdisciplininių mokslinių tyrimų rezultatus, aptarti mokslo istorijos šaltinių ir tyrimo metodų naujoves. Konferencijos simpoziumuose ir sekcijose buvo perskaityti beveik 465 pranešimai. Konferencijos pranešimų santraukas galima rasti internete: http://www.7eshs2016.cz/abstracts/.

Parengė Giedrė Miknienė