Viešnia iš Škotijos Lietuvių bendruomenės

2016 m. spalio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje lankėsi Škotijos Lietuvių bendruomenės (angl. Lithuanians in Scotland Association, sutrumpintai LISA) valdybos narė Daina Bytautienė, Škotijoje besirūpinanti lietuvišku kultūros paveldu: bendruomenės biblioteka, archyvu ir fotografijų rinkiniais. LMA Vrublevskių bibliotekoje viešnia apsilankė Dokumentų konservavimo ir restauravimo bei Skaitmeninimo skyriuose ir buvo supažindinta, kaip vykdoma Bibliotekoje saugomo kultūros paveldo priežiūra, konservavimas ir restauravimas bei sklaida. Gautą informaciją ketinama pritaikyti tvarkant Škotijos Lietuvių bendruomenės saugomą kultūros paveldą.

Viešnia susipažino su šiuo metu Bibliotekoje veikiančiomis Iš buduaro į medžioklę ir Vieno eksponato parodomis ir pasidžiaugė šių parodų rengėjų išradingumu.  

Parengė Birutė Giedraitienė