Prano Gudyno restauravimo centro konferencijoje

2016 m. rugsėjo 7–8 d. LMA Vrublevskių bibliotekos restauratorės dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro surengtoje konferencijoje Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvąjį meno vertybių pasaulį. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė daugelio Lietuvos muziejų, bibliotekų ir archyvų restauratoriai. Pristatyta 15 pranešimų aktualiausiomis kultūros paveldo išsaugojimo temomis. Bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja Birutė Giedraitienė perskaitė pranešimą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorių veiklos kryptys.

Konferencijos dalyviams buvo pristatytas modernus šildymo įrenginys IMAT bei apžvelgtos jo panaudojimo galimybės įvairių kultūros paveldo objektų restauravimo praktikoje. 

Konferencijos programa >>>

Parengė Birutė Giedraitienė
Nuotraukos Editos Keršulytės ir Birutės Giedraitienės