Seminaras „Užsienyje publikuotų periodinių spaudinių komplektavimas LMAVB“

2016 m. birželio 2 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko seminaras „Užsienyje publikuotų periodinių spaudinių komplektavimas LMAVB“. Pranešimą skaitė A. Venclovienė (LMAVB Komplektavimo skyrius). Seminaro tikslas – supažindinti su periodinių leidinių komplektavimo ypatumais.

Jau daug metų pagrindiniai užsienyje spausdintų periodinių leidinių komplektavimo šaltiniai buvo prenumerata ir tarptautiniai mainai. Pastaruoju metu periodinių leidinių leidyba masiškai perkeliama į elektroninę erdvę, didžioji tokių leidinių dalis yra duomenų bazėse.  Periodinių leidinių mainai mažėja dėl tos pačios priežasties – elektroninės leidybos. Buvo pastebėta, kad vartotojai dėl patogesnės prieigos ir  didesnių paieškos galimybių taip pat labiau mėgsta elektroninį formatą. Leidykloms elektroninis formatas garantuoja greitą medžiagos paskelbimą ir atnaujinimą. Tokiomis sudėtingomis sąlygomis Komplektavimo skyriaus specialistai stengiasi patenkinti vartotojų poreikius. Pranešėja pastebėjo, kad sistemingai komplektuojant bibliotekos fondą svarbu žinoti, ko nori vartotojai, bendraujant su leidyklomis ir tiekėjais – valdyti derybų meną.

Seminaro pabaigoje A. Venclovienė atsakė į klausytojų pateiktus klausimus. 

Parengė Rūta Smažinienė