Dr. Juozo Marcinkevičiaus pagerbimo iškilmė

2016 m. birželio 10 d. įvyko ilgus metus LMA Vrublevskių bibliotekai vadovavusio direktoriaus dr. Juozo Marcinkevičiaus pagerbimo iškilmė jo 85 metų sukakties proga. Dalyvavo LMA vadovybė, valstybinės reikšmės bibliotekų vadovai, bendradarbiai ir bičiuliai. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. 

Komunikacijos skyriaus informacija

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>