Laikina prieiga prie MarketLine Advantage duomenų bazės

Bazės pavadinimas

Tipas

Aprašymas

Prieigos terminas

MarketLine Advantage

Visas tekstas

Verslo vadybos, prekybos ir rinkodaros visatekstė duomenų bazė, kurioje sukaupta įvairi informacija apie daugiau kaip 4000 pramonės šakų, 30000 įmonių iš 215 pasaulio šalių. Kasdien papildoma išsamiais straipsniais ekonomikos bei politikos temomis, įvairių rodiklių analizėmis, profesionaliais ekonomikos naujienų komentarais. Vartotojams prieinami makroekonominiai, socialiniai ir demografiniai statistiniai duomenys. Patogi naudotojo sąsaja, funkcionali paieška, galimybė norimus duomenis generuoti įvairiais formatais, formuoti profesionalias ataskaitas su skirtingomis verslo analizėmis, pvz., įmonių SSGG (angl. SWOT) analize, kurioje išnagrinėti vidiniai ir išoriniai veiksniai, arba PEST analize, aprašančia šalių makroaplinką.

Naudojimo instrukcijos (anglų kalba)

Video pristatymai (anglų kalba)

Iki 2016 m. birželio 30 d.