Parduodami naujausi bibliotekos leidiniai

Naujausius Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidinius galima įsigyti bibliotekos abonemente (1 aukštas)

Atminimų sodai: albumistikos etiudai ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė. (20 EUR)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011/2012. (10 EUR)

Kojalavičius-Vijūkas, Albertas. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas / iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas. (40 EUR)

Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / sudarė Daiva Narbutienė. (10 EUR)

Jonas Basanavičius : bibliografijos rodyklė. D. 1, Jono Basanavičiaus darbai / sudarytoja Jadvyga Kulikauskienė. (10 EUR)

Vilnius ženkleliuose : albumas / sudarytojai Birutė Railienė ir Darius Raila. (20 EUR)