Tarptautinis mokslinis seminaras Minske

2016 m. balandžio 19–20 d. Minske, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje vyko V tarptautinis mokslinis seminaras „Šiuolaikinės knygos kultūros problemos: pagrindinės raidos tendencijos ir perspektyvos“, kuriame dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos atstovai: direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė. Pranešimus parengė knygos kultūros tyrėjai iš Baltarusijos, Izraelio, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir Uzbekijos. D. Narbutienė perskaitė pranešimą „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidybinė patirtis: tęstinis darbų rinkinys“, kuriame aptarė periodinio leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka leidybos ištakas, raidą ir vietą šiuolaikinės knygos kultūros kontekste.

Pirmąją dieną seminaras vyko viename iš svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centrų – įspūdingoje M. K. Radvilos Našlaitėlio XVI a. pabaigoje Nesvyžiuje pastatydintoje pilyje, mūsų laikais restauruotoje ir 2005 m. įtrauktoje į UNESCO kultūros ir gamtos vertybių Pasaulio paveldo sąrašą. Antrąją dieną renginys persikėlė į organizatorių buveinę Minske. Perskaityta ir išklausyta gausybė pranešimų, sukėlusių diskusijas ir pamąstymus dėl ateities darbų. Iš anksto atsiųsti pranešimų tekstai publikuoti specialiame rinkinyje, kurį parengė ir išleido renginio šeimininkai kartu su Tarptautinio mokslų akademijų susivienijimo Knygų leidybos taryba Maskvoje.

Seminaro pabaigoje buvo aptartos galimos tolimesnio tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo gairės: Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos šiais ir ateinančiais 2017 m. daugiausia dėmesio ketina skirti LDK spaudos pradininko Pranciškaus Skorinos Prahoje išleistos Rusėniškosios Biblijos 500-ųjų metinių minėjimui. Apsvarstytos ir kitos dviejų kaimyninių šalių mokslų akademijų bibliotekų kultūrinių mainų ir bendradarbiavimo galimybės.


Daiva Narbutienė