12-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Baltarusijos knygos kultūra: žvilgsnis per šimtmečius“

2016 m. balandžio 07–08 d. Minske, Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Baltarusijos knygos kultūra: žvilgsnis per šimtmečius“ (Кнiжная культура Беларусi: погляд праз стагоддзi), kurioje pranešimus skaitė dalyviai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos ir Vengrijos. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Andrius Jurkevičius. Konferencija prasidėjo plenariniu posėdžiu. Vėliau konferencijos darbas vyko dviejuose tematiniuose blokuose ir trijose sekcijose. Pirmajai sekcijai „Rankraštiniai paminklai ir archyviniai dokumentai kaip Baltarusijos istorijos ir kultūros tyrinėjimo šaltiniai“ vadovavo A. Jurkevičius. Šios sekcijos metu jis taip pat skaitė pranešimą „XVI a. pabaigos išrašai iš Oršos pilies knygų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje“. Baigus darbą tematiniuose blokuose ir sekcijose, konferencijos dalyviai buvo pakviesti į parodos „Pranciškus Skorina ir mūsų laikas“ atidarymą. Vėliau dalyviams buvo pristatyta Knygos muziejaus paroda, pravesta ekskursija po Baltarusijos nacionalinę biblioteką.

Antrąją dieną konferencijos darbas vyko dviejuose tematiniuose blokuose ir trijose sekcijose. Tuo pačiu metu vyko ir apskritojo stalo diskusija „Europos dokumentinis paveldas“, kurioje dalyvavo ir A. Jurkevičius. Diskusijos metu buvo aptartas baigiamojo konferencijos dokumento projektas, kuriame aptariamos dokumentinio paveldo saugojimo gairės, bibliotekų ir muziejų tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Diskusijos metu taip pat susipažinta su kitų šalių bibliotekų patirtimi, naujienomis ir nuveiktais darbais.

Andrius Jurkevičius