Apginta Gitos Drungilienės parengta daktaro disertacija

2016 m. kovo 10 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete LMAVB Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Gita Drungilienė apgynė disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje ir įgijo humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsnį. Disertacijoje tirtas hagiografijos (šventųjų „gyvenimai“, pamokslai apie šventuosius) repertuaras, šios literatūros skaitytojai, o atskirais atvejais susietos knygos apie šventuosius su jų skaitytojų (savininkų) pamaldumu šventiesiems. Tyrimas leido atskleisti ankstyvosios hagiografijos raidą, naujai pažvelgti į šventųjų gerbimo reiškinį ir atskirų kultų vystymosi ypatybes LDK visuomenėje.

Disertacija buvo rengta 2004-2015 metais Vilniaus universitete. Moksliniai vadovai: dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) nuo 2013-12-19 iki 2015-03-16; doc. dr. Irena Vaišvilaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H) nuo 2004-10-01 iki 2013-12-18.

 Disertacija buvo ginama Vilniaus universiteto Istorijos mokslo krypties gynimo taryboje. Jai pirmininkavo prof. dr. Rimvydas Petrauskas, nariai: doc. dr. Mintautas Čiurinskas, doc. dr. Liudas Jovaiša, prof. dr. Vaida Kamuntavičienė, dr. Mindaugas Paknys.

 Jau besimokydama VU Istorijos fakultete Gita Drungilienė (Kanišauskaitė) susidomėjo Viduramžių krikščioniškosios kultūros fenomenu – Jokūbo Voraginiečio kūriniu Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai. Disertacijos gynimo metu ji nuoširdžiai padėkojo savo tuometiniam vadovui prof. Edvardui Gudavičiui, kuris dar studijų metais atskleidė šio kūrinio unikalumą ir paskatino jį tyrinėti.

G. Drungilienė 1997 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus universitete Istorijos fakultete ir įgijo istorijos specialybės medievistikos specializaciją. Nuo 1998 m. birželio mėn. pradėjo dirbti LMAVB Retų spaudinių skyriuje bei tęsė magistrantūros studijas Vilniaus universitete Istorijos fakultete. Nuo 2001 m. ji buvo paskirta mokslo darbuotojos pareigoms Rankraščių skyriuje. Čia Gita Drungilienė turėjo puikią galimybę toliau domėtis šventųjų kulto Lietuvoje XIV a. pab.–XVII a. pr. raida. Jos disertacijos mokslinis vadovas dr. Darius Baronas pastebėjo, kad jam buvo nesunku vadovauti tokiai brandžiai ir kruopščiai doktorantei.

Tarybos nariai teigiamai įvertino nuveiktą darbą, pateikė vertingų pastabų ir įžvalgų bei palinkėjo kūrybinės energijos disertacijos pagrindu ruošiant mokslinę monografiją. Džiugu, kad į disertacijos gynimą susirinko ne tik kamerinė profesijos atstovų bendruomenė, bet ir kolegos iš Bibliotekos, kurioje disertantė dirba, taip pat giminės ir bičiuliai. Gausiai susirinkusi auditorija atidžiai klausėsi diskusijos ir argumentuotų disertantės atsakymų į iškeltus klausimus.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kolektyvas dar kartą sveikina Gitą Drungilienę su sėkmingu disertacijos apgynimu, linki ir toliau siekti mokslo aukštumų ir garsinti mūsų Vrublevskių biblioteką!

Su disertacija galima susipažinti  LMAVB Rankraščių skyriuje F26.

Erika Kuliešienė