LMA Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas „Autografų fondas“

2016 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas, kurio metu bus suskaitmeninta ir paviešinta „Autografų kolekcija“ (remiantis Danutės Labanauskienės sudarytu katalogu). Rankraščių skyriuje saugomą fondą (F7) sudaro 2330 rankraštinių dokumentų. Tai 1626–1925 m. laikotarpio žymiausių mokslininkų, švietėjų, visuomenės veikėjų, menininkų, rašytojų laiškai lietuvių, lenkų, lotynų, rusų, prancūzų, vokiečių, italų kalbomis.

Laiškai yra istorinis šaltinis, pasakojantis ne tik apie žmonių tarpusavio ryšius, bet ir XVII–XX a. socialines, kultūrines, švietėjiškas bei politines realijas. Korespondencijoje atsispindi to laikotarpio Lietuvos ir užsienio iškiliausios asmenybės: Radvilos, Pacai, Sapiegos, Tiškevičiai, Vrublevskiai, T. Kosciuška, J. Lelevelis, M. Počobutas, B. Jundzilas, F. Listas, N. Paganinis ir kt.

Projekto vadovas Alfredas Kulingauskas.