Diskusija, skirta aptarti bibliotekos vietai šiuolaikiniame pasaulyje

2015 m. spalio 29 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje lankėsi Vilniaus miesto bibliotekų vadovai ir jų pavaduotojai. Susitikimo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pristatė pranešimą, skirtą aptarti bibliotekos vietai šiuolaikiniame pasaulyje.

Pranešime kelti klausimai, kokia turėtų būti bibliotekų valdymo struktūra bei kaip sukurti efektyvią organizaciją, kurioje bibliotekos skyriai galėtų lanksčiai tarpusavyje bendradarbiauti, spręsdami iškylančias problemas. Analizuojant Britų muziejaus veiklą, pateikti pavyzdžiai, kaip bibliotekos galėtų efektyviau organizuoti savo darbą. Taip pat aptarta bibliotekų misijos, vizijos ir tikslų svarba.

Po pristatymo vyko diskusija, kurią vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Aptarus tokių susitikimų svarbą ir numačius toliau juos tęsti kitose atminties institucijose, renginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją po LMA Vrublevskių bibliotekos rūmus.

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>

Komunikacijos skyriaus informacija