Bibliotekoje apsilankė kolegės iš Ukrainos

2015 m. spalio 5–9 d. Vilniuje lankėsi Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekos darbuotojos: generalinio direktoriaus pavaduotoja mokslui Tetjana Pavluša, Restauravimo centro vadovaujančioji menininkė-restauratorė Liubovė Babutina ir Bibliotekos rinkinių ir istorinių kolekcijų skyriaus vedėja Oksana Rabčun. Vizito metu Lietuvos ir Ukrainos bibliotekininkai baigė derinti 2016–2021 m. bendradarbiavimo planą, numatė ir aptarė konkrečius darbus artimiausiems metams. 

Lietuvos MA Vrublevskių ir Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekų bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta dar 2012 m. spalį. Pagal ją buvo numatyta parengti konkrečių darbų planą. Ukrainos mokslininkus domino senosios slavų knygos bei rankraščiai, saugomi LMAVB ir kitose Vilniaus bibliotekose, o lietuvius – turtingi lituanikos bei lituanistikos rinkiniai, saugomi UNVB. Kelerių metų prireikė sužymėti aiškias darbų gaires, surasti tinkamų darbuotojų ir suformuluoti užduotis. Tai buvo padaryta ukrainiečių vizito metu.

Viešnios domėjosi LMAVB darbais raštijos paveldo tyrimų, restauravimo ir skaitmeninimo baruose, todėl jos buvo išsamiai supažindintos su Dokumentų konservavimo ir restauravimo, Rankraščių, Retų spaudinių ir Skaitmeninmo skyrių veikla. Kolegės iš Ukrainos taip pat apsilankė Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose ir Trakų istorijos muziejuje.

Daugiau nuotraukų >>>

 

Direkcijos informacija
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės