27-ojoje tarptautinėje Baltijos mokslo istorijos konferencijoje

2015 m. spalio 1–2 d. Rygoje ir Jelgavoje vyko 27-oji tarptautinė Baltijos mokslo istorijos konferencija, skirta mokslo draugijų, mokslo akademijų ir akademinės bendruomenės Baltijos šalyse klausimams. Su Lietuvos mokslų akademijos tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programos ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos parama dr. Birutė Railienė dalyvavo konferencijoje (taip pat dirbo konferencijos organizaciniame komitete), jos metu vykusioje Baltijos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos asamblėjoje ir skaitė pranešimą „Georgas Sartonas ir Isis – bibliografijos paradigma mokslo istorijoje“. Pranešime buvo pristatytas vienas žymiausių pasaulyje mokslo istorijos teoretikų, šio mokslo pradininkas Georgas Sartonas (1884–1956) bei jo dar 1913 m. įkurtas tarptautinis mokslo istorijos žurnalas Isis. Šiame žurnale jau nuo 1989 m. atskiru tomu leidžiama bibliografinė medžiaga (anksčiau ji buvo skelbiama kiekviename tome). Isis CB – taip pavadintas bibliografijos tomas – nuo 2013 m. pilnai prieinamas elektroniniame kataloge WorldCat, nuo 2015 m. veikia portalo aplinkoje. Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka dalyvauja šio žurnalo redaktorių kolegijos veikloje.

Konferencijos išvakarėse, rugsėjo 30 d., vyko specialus medicinos istorikų sekcijos posėdis. Pranešimą apie farmaciją 1850–1950 m. Rytuose ir Vakaruose perskaitė prof. Mary Schaeffer Conroy. Kitą dieną konferencijos iškilmingas atidarymas vyko Latvijos mokslų akademijoje, sekcijų darbas – Jano Stradinio Medicinos istorijos muziejuje ir Rygos technikos universitete. Spalio 2 d. Jelgavoje, G. Elias istorijos ir meno muziejuje, vyko jungtinė 27-osios tarptautinės Baltijos mokslo istorijos konferencijos, Latvijos mokslų akademijos bei Europos mokslų ir menų akademijos sesija.

Plenarinius pranešimus skaitė Baltijos šalių mokslo istorijos ir filosofijos bendrijų pirmininkai: prof. Janis Stradinis (Latvija), prof. Peeter Muursepp (Estija), prof. Juozas Algimantas Krikštopaitis (Lietuva), kiti žymūs mokslo istorijos specialistai: prof. Anto Leikola (Suomija), prof. Libertas Klimka (Lietuva).

Specializuoti pranešimai buvo perskaityti keliose sekcijose: Medicinos, farmacijos ir veterinarijos istorija; Švietimas ir kultūra, humanitariniai mokslai, draugijos; Gamtos ir technikos mokslai. Konferencijoje užsiregistravo 77 dalyviai. Medžiaga buvo išleista atskiru leidiniu.

Baltijos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijų asamblėjoje buvo aptarti svarbiausi veiklos klausimai: naujų narių įtraukimas, tarptautinio mokslinio leidinio Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum leidyba, finansavimo paieška ir straipsnių atranka, kitos konferencijos rengimas. Rotacijos principu 2017 m. pavasarį konferenciją organizuos Estijos bendrija. Lietuvos bendrijai ši misija teks 2019 m.

Plačiau:

Konferencijos programa 

Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 

Europos mokslų akademija 

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukų autorius - Maksims Šaldajevs