Trys videopasakojimai apie Lietuvą už valstybės ribų

Naujas trijų videopasakojimų ciklas „Laiko gijose“ (autoriai I. Berulienė ir J. Lingys) supažindina su Seinų, Suvalkų ir Punsko kraštu, jo istorine ir kultūrine raida, ten gyvenančių lietuvių prisiminimais ir šių dienų aktualijomis.