Tarpžinybinis dokumentų restauratorių seminaras

2015 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) mokymo bazėje Pakretuonėje (Švenčionių r.) vyko dokumentų restauratorių tarpžinybinis seminaras „Dokumentų skaitmeninimas ir restauravimas: procesų sąveika“. Seminare dalyvavo LNB, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių ir Kauno apskrities viešosios bibliotekų, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai ir Vilniaus knygrišių gildijos nariai. Seminarą vedė LNB Dokumentų konservavimo ir restauravimo centro direktorius Algirdas Plioplys. Buvo aptarti aktualūs dokumentų restauratorių veiklos klausimai: personalas, įranga, projektai, mokymai, stažuotės, skaitmeninimas.

LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo (DKR) skyriaus vedėja Birutė Giedraitienė bei Skaitmeninimo skyriaus vedėjas Egidijus Gotalskis supažindino su savo vadovaujamų skyrių veikla 2014–2015 metais. DKR skyriaus restauratorė Aušra Čiuladienė ir Retų spaudinių skyriaus bibliografė Enrika Blikertaitė seminaro dalyviams pristatė 2015 metais vykdomo Lietuvos kultūros tarybos remiamo projekto „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ gaires (projekto vadovė Gražina Smaliukienė).

Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorius Sigitas Tamulis surengė didelio kolegų dėmesio sulaukusį Europos kodeksinių knygų įrišų istorinių prototipų (I–XVI a.) pristatymą bei odos pavyzdžių ir įrankių demonstraciją.

Parengė Birutė Giedraitienė
Nuotraukos Birutės Giedraitienės ir Editos Keršulytės