Adomo Matuliausko šilkografijos darbų ciklas saugomas Vrublevskių bibliotekoje

2015 m. rugsėjo 18 d. LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas ir dailininkas Adomas Matuliauskas pasirašė darbų dovanojimo ir perdavimo–priėmimo aktą. Šiuo dokumentu Bibliotekai buvo perduotas 21 grafikos darbas. Jie saugomi LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Visi šie kūriniai sudaro „Vilniaus miesto ženklų“ ciklą. Tai 2011–2015 m. sukurtas pasakojimas apie Vilnių. Pasak dailininko, sukompuonuoti šį darbų ciklą jį įkvepė senojo miesto architektūra. A. Matuliauskas gimė ir augo Vilniaus senamiestyje, todėl miesto architektūriniai motyvai vyrauja jo kūryboje.

Kūriniuose miesto architektūra organiškai suaugusi su gamta, nes iš šios aplinkos semiamasi įkvėpimo. Grafikos atspauduose juodai baltos linijos veržiasi iš ovalo, kuriame telpa ir dera daugybė motyvų. Dailininkas svarbiausių Vilniaus akcentų nevaizduoja literatūriškai ar tiesmukai. Grafikos ciklo dalys – ženklų ir simbolių kalba perteiktos savarankiškos istorinių fragmentų vizualinės interpretacijos, kur plastinės raiškos priemonėmis kuriama ne realistinės tikrovės logika, o subjektyvi nuotaika.

Dailės kritikė Birutė Pankūnaitė pastebi: „Šilkografijos komponuojamos į medaliono formą, kuri sustiprina dekoratyvumą, atėjusį iš istorinės architektūros, spaudinių, senosios kultūros. Tiesa, šios puošmenos asketiškos – jos nespalvotos, nors traukia vingriomis, ekspresyviomis, bet tiksliomis linijomis. Kartu šiuolaikinis žiūrovas gali įsivaizduoti, kad viską mato pro apskritą camera obscura akutę, ir kadrai keičia vienas kitą iš pasakiškų tapdami realūs – gali pamanyti, kad iš tikrųjų Vilniuje skleidžiasi stebuklingi augalai, teberusena šventasis aukuras ir tebegyvena rūstusis valdovas. Taip dar aiškiau, kad praėję ir šiuolaikiniai laikai yra neatsiejami – čia viskas ir prasideda, ir viskas dar tęsiasi. Todėl esi priverstas patikėti, kad įmanoma šiuolaikinė legenda apie geležinį vilką, kad siela gali kilti aukštyn su barokiniais senamiesčio bažnyčių bokštais“.

Bibliotekai dovanoti darbai atlikti klasikine šilkografijos technika, kuri pasirinkta siekiant perteikti  piešinio linijų aštrumą ir juodos spalvos sodrumą. Perskaitytos istorinės, pažintinės ar prisiminimų knygos apie Vilnių paliko įspaudą dailininko darbuose, o daugelis Vilniaus legendų ir pasakojimų yra užkoduoti grafiniais ženklais. Adomo Matuliausko grafikos darbai yra saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos grafikos kabinete, o dabar ir Vrublevskių bibliotekoje. 

Komunikacijos skyriaus informacija