Indijoje pagerbtas Andrius Rudamina SJ

Paskutinę 2015 metų vasaros dieną Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką pasiekė maloni dovana – JE Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Indijoje p. Laimono Talat-Kelpšos padėka už paramą įamžinant pirmojo lietuvio Andriaus Rudaminos SJ apsilankymą Indijos Goa mieste 1625 m. rugpjūčio 22 d. Mat 2015 m. rugpjūčio 23 d. prie katalikų katedros Goa mieste LR ambasados iniciatyva buvo iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo, skirtas šiam reikšmingam abiejų valstybių kultūros ir religijos istorijos įvykiui atminti.

Jėzuitas Andrius Rudamina Dusetiškis (1595 Daugėliškyje–1632 Fučžou) – didžios amžininkų pagarbos nusipelniusi asmenybė. 1618 m. įstojęs į Jėzaus Draugiją Vilniuje, jis čionykštėje akademijoje 1620–1622 m. studijavo teologiją. Vėliau, 1622–1624 m., teologijos studijas jis gilino Romoje. Iš jos 1624 m. Andrius Rudamina per Portugaliją išvyko misionieriumi į Indiją. Ją pasiekė 1625 m. Jis buvo pirmasis jon patekęs lietuvis. Tiek Indijoje, tiek vėliau Kinijoje tėvas Andrius garsėjo vaisingu ir sėkmingu sielovados darbu ir kinų kalba išspausdintomis knygomis, kuriose jis kinams aiškino katalikų tikėjimo tiesas. Lietuvos katalikų bendruomenė nemažai metų deda pastangų, kad tėvas Andrius už nepriekaištingą gyvenimą ir reikšmingus darbus būtų pripažintas palaimintuoju.

LR ambasados Indijoje darbuotojai šių metų vasaros pradžioje kreipėsi į LMA Vrublevskių biblioteką, prašydami suteikti žinių, kada tiksliai tėvas Andrius pasiekė Indijos krantus. Tai buvo įmanu padaryti, mat Bibliotekoje saugoma unikali, 1652 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje išleista knyga: O odmiane państw y zgubie panujących y o słusznym ratunku Jana a Chokier ... polityckie nauki y przestrogi ; na polski język przez w. x. Andrzeia Rudominę Soc. Iesu dawno przetłomaczone, ku pospolitemu użytku teraz do druku podane. Joje išspausdinta trumpa tėvo Andriaus biografija, kurioje paminėtas ir šis jo gyvenimo faktas. Svarbių duomenų apie įžymaus lietuvio apsilankymą Indijoje mūsų diplomatai taip pat gavo iš kitų asmenų, į kuriuos jie kreipėsi tuo pačiu reikalu. Bendromis pastangomis pasisekė sukurti mažą stebuklą – pastatyti užsienyje paminklą Lietuviui. Regis, pirmą po monumento Soldino miške Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. 

Bibliotekos informacija.
Nuotraukos iš LR ambasados Indijoje archyvo