Į Bibliotekos veiklą įsijungė savanorė iš JAV

LMA Vrublevskių bibliotekoje 2015 m. liepos 22–rugpjūčio 8 d. stažavosi Reda Limantas, Champlain koledžo (Vermontas, JAV) grafinio dizaino ir skaitmeninių medijų studentė. Ji atvyko kaip savanorė, gavusi Lietuvių studentų tarptautinės organizacijos (LISS, Lithuanian International Student Services) dalinę paramą.

Reda vienerius metus studijavo grafinį dizainą Champlain koledže. Laisvalaikiu domisi menu. Ši jos kelionė į Lietuvą jau trečioji, tačiau Reda pirmą kartą dalyvavo Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programoje. Bibliotekoje sukūrė grafinių vaizdų, talkino rengiant parodą „Eilėraštis-žmogus-medalis“, dalyvavo talkoje Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriuje, realizavo Komunikacijos skyriaus užduotį – sumaketavo Bibliotekos informacinį lankstinuką; didesnę stažuotės laiko dalį skyrė susipažinti su Mokslinės informacijos skyriaus veikla.

Reda Limantas – pirmoji LMA Vrublevskių bibliotekai talkinusi savanorė.

Mokslinės informacijos skyriaus informacija,
nuotrauka Birutės Railienės