Bibliotekos darbuotojai sveikina koleges

Jaunosios kolegės Lina Vepštaitė, Julija Ingelevič ir Enrika Blikertaitė sėkmingai apgynė baigiamuosius bakalauro darbus Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete.

Lina Vepštaitė ir Julija Ingelevič baigė Informacijos ir bibliotekų paslaugų studijų programą, Enrika Blikertaitė – Leidybą.

Apgintų bakalauro darbų temos:
1. Lina Vepštaitė. „Kūrybinių metodų taikymas idėjų generavimui bibliotekose“, darbo vadovė lekt. Laura Juchnevič;
2. Julija Ingelevič. „Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų informacinis aprūpinimas: atvejų analizė", vadovė dr. Jurgita Rudžionienė;
3. Enrika Blikertaitė. „XVII amžiaus Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišai“, darbo vadovė Gražina Smaliukienė.

 

Bibliotekos darbuotojai sveikina koleges ir linki sėkmingai pritaikyti įgytas žinias darbuojantis LMA Vrublevskių bibliotekoje. 

Komunikacijos skyriaus informacija